Historia szkoły

Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich mieści się w przedwojennym budynku, którego budowę rozpoczęto w 1824, a rozbudowy o kolejne skrzydło dokonano w 1910 r. Po zakończeniu II wojny światowej pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w polskiej szkole utworzonej w tym obiekcie na początku 1946 roku. Była to wówczas szkoła siedmio, a następnie ośmioklasowa. Z uwagi na malejącą liczbę uczniów i tworzenie zbiorczych placówek na terenie gminy, w 1972 roku, zmieniono jej stan organizacyjny, przekształcając ją w trzyklasową filię Szkoły Podstawowej nr 1 we Lwówku Śląskim, a następnie w samodzielną szkołę sześcioklasową. Po rozpoczęciu reformy systemu edukacji ponownie (w 2000 roku), odebrać jej status samodzielnej jednostki, czyniąc z niej filią Szkoły Podstawowe w Zbylutowie. W tym okresie budynek szkoły przeszedł gruntowny remont, ale w 2012 roku władze samorządowe zadecydowały o jej likwidacji. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz nauczycieli zasoby zlikwidowanej szkoły przejęło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice. Rozpoczął się tym samym nowy rozdział w dziejach szkoły we Włodzicach Wielkich. Jak w większości małych niepublicznych szkół wiejskich, by utrzymać swój status po uzyskaniu uprawnień szkoły publicznej, dyrektor i nauczyciele w porozumieniu z rodzicami uczniów zdecydowali o uczestnictwu placówki w licznych projektach edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.