Mała szkoła – wielkie możliwości

Od września 2013 roku w naszej szkole, dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, SRW Włodzice razem ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, realizuje autorski projekt edukacyjny pod nazwą Mała szkoła – wielkie możliwości. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów o tak zwanym „utrudnionym dostępie do edukacji” oraz rozwijanie kompetencji w zakresie racjonalnego i konstruktywnego wykorzystywania nowych technologi (ICT) w procesie kształcenia. W ramach działań projektowych uczniowie naszej szkoły mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych (z języka polskiego i matematyki), jak również w licznych zajęciach pozalekcyjnych: językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz sportowych. Wszystkie dzieci, uczestniczące w projekcie, brały także udział w zajęciach z psychologiem, który określił ich mocne i słabe strony oraz udzielił wskazówek na temat indywidualnych predyspozycji.

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są przeprowadzane międzyklasowych zespołach metodą projektu edukacyjnego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego typu działania spotykają się z bardzo przychylną reakcją ze strony uczniów. Dzięki realizacji projektu nasza szkoła wzbogaciła się o 5 dodatkowych komputerów stacjonarnych oraz tablicę multimedialną.

Bliższe informacje na temat realizowanych działań projektowych z zakończonego już semestru razem z dokumentacją fotograficzną i materiałami poglądowymi (konspekty, karty pracy, prezentacje) można odnaleźć na odpowiednich podstronach.