Powitanie

W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice serdecznie witam Państwa na naszej stronie. Mam nadzieję, że niniejsza witryna stanie się źródłem interesujących informacji na temat życia naszej szkoły.