Korkurs na herb Włodzic Wielkich

Rada Sołecka i Grupa Odnowy Wsi Włodzice Wielkie ogłaszają konkurs na herb Włodzic Wielkich.

  • W konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy Włodzic Wielkich;
  •   technika pracy jest dowolna, ale jej rozmiar nie może przekroczyć formatu A4;
  • herb musi być zgodny z podstawowymi zasadami heraldyki;
  • termin składania prac u Pani Sołtys Włodzic Wielkich upływa 19 września.

Do udziału w konkursie zachęcamy szczególnie rodziców i uczniów, którzy mieszkają we Włodzicach Wlk. Zwycięzca i 2 osoby wyróżnione mogą liczyć na atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji informacji można znaleźć w zamieszczonym regulaminie.

konkurs na herb