Podziękowania

W podziękowaniu za wsparcie finansowe Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Zarząd SRW Włodzice pragnie złożyć szczególne wyrazy wdzięczności Państwu Beacie i Piotrowi Szymańskim reprezentującym Fundację Muszkieterów. Więcej informacje na temat działalności niniejszej fundacji odnajdą Państwo w odnośniku znajdującym się w panelu bocznym.

logo_fundacja_muszkieterow