Powrót uczniów do szkoły w systemie hybrydowym

Informujemy, że od dnia 17 maja 2021 r. dla klas IV-VIII zostaje wprowadzony tzw. system hybrydowy. W związku z tym dla klas uczących się stacjonarnie będzie obowiązywać plan z października.

Klasy I-III realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem stacjonarnie w budynku szkoły.

Dni wolne od zajęć dla klas I-VII z uwagi na egzamin ósmoklasisty to: 25-27 maja 2021 r.

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkole.

Organizacja zajęć w systemie hybrydowym:

Przypominamy o obowiązku przestrzegania zaktualizowanych zasad bezpieczeństwa i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.