Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie 16-18 czerwca 2020 r.
Uczniowie przychodzą na godzinę 8.30 i czekają przed wejściem głównym do szkoły, zachowując bezpieczną odległość.

Każdy uczeń przynosi ze sobą:
– dwa czarne niezmazywalne długopisy,
– legitymację szkolną,
– małą butelkę wody,
– linijkę na egzamin z matematyki w środę.

Uczniowie przychodzą w strojach galowych i maseczce. Uczniowie nie przynoszą ze sobą telefonów komórkowych.

Kolejność czynności ucznia po wejściu na teren szkoły:

  • przychodzisz do szkoły zgodnie z podanym czasem,
  • po wejściu na teren szkoły stajesz w maseczce za ostatnim uczniem w bezpiecznej odległości ok. 2m,
  • do budynku szkoły wchodzisz wejściem głównym i dezynfekujesz ręce,
  • z wyznaczonego stolika losujesz numer ławki,
  • odbierasz kartę identyfikacyjną od nauczyciela,
  • zajmujesz wylosowane miejsce i siedząc w maseczce czekasz na rozpoczęcie egzaminu,
  • przewodniczący komisji egzaminacyjnej poinformuje kiedy uczniowie będą mogli zdjąć maseczki,
  • po zakończonym egzaminie opuszczamy salę i teren szkoły w maseczkach, zachowując bezpieczną odległość, dezynfekujemy ręce.

UWAGA!

W związku z ostatnim komunikatem dyrektora CKE w sprawie egzaminu klas 8, istnieje konieczność przekazania informacji przez rodziców / opiekunów prawnych do dyrektora szkoły o przeciwwskazaniach zdrowotnych do zasłaniania przez ucznia ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Informację należy podać i uzasadnić do dnia 12.06.2020 r. na adres poczty elektronicznej szkoły: spwlodzice@onet.pl.