Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci ♻♻♻

Przyswajanie nowych zachowań i dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne. Jeśli chcemy aby dzieci  wykształciły w sobie taki zwyczaj, musimy dawać im przykład postawy i działania ekologicznego.  W roku szkolnym 2022/23  ponownie powracamy z Akcją „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – to już VII edycja.

Termin zakończenia zbiórki to 06.10.2022 r.