Projekt „Wspólnie uczymy się właściwie postrzegać świat”

W ramach projektu od 19.09.2022 do 25.09.2022 roku odbyła się wycieczka do Kołobrzegu. Turnus pozwolił dzieciom na utrwalenie i poszerzenie umiejętności wyrażania i kontrolowania emocji, niwelowania traumy i depresyjnych nastrojów spowodowanych długotrwałą izolacją, na pełniejszą integrację w grupie. Podczas wyjazdu realizowane były także zajęcia twórcze, które miały na celu kształtowanie zainteresowań i ujawnienie zdolności plastycznych, technicznych i muzycznych.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych z nauk matematyczno- przyrodniczych, TIK, języka niemieckiego i języka angielskiego, umiejętności uniwersalnych: z kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej oraz z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID- 19, w tym wywołanych nauką zdalną.

Od lutego 2022 r. w naszej szkole, dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego SRW Włodzice realizuje projekt edukacyjny „Wspólnie uczymy się właściwie postrzegać świat”.Realizowane są różnego typu zajęcia pozalekcyjne oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów, odbywają się wycieczki szkolne.

Od 13.06.- 15.06.2022 r. w ramach zadania 4 odbyła się przecudowna 3- dniowa wycieczka Kraków- Wieliczka- Zakopane. Wycieczka była bardzo ważnym ogniwem w przywracaniu relacji między dziećmi po pandemii Covid- 19. Przed wyprawą przeprowadzono różne zajęcia, która miały przygotować uczestników projektu na spotkanie z potrawami regionalnymi, historią i przyrodą. Na zajęciach „Ja, obywatel świata” uczniowie opracowywali harmonogram wycieczki, wypracowali zasady współpracy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, samodzielnie opracowali mini- program edukacyjny, aby społeczność zintegrowała się i radośnie spędziła wspólny czas..

Wycieczka do ExploraParku w Wałbrzychu- kształtowanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19.

Dnia 23.04.2022 r nasi uczniowie mieli okazję do poszerzania i odkrywania związków między matematyką a przyrodą poprzez doświadczanie, zdobywanie, utrwalanie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii poprzez wzbogacanie wiedzy o regionie. Była to też wspaniała okazja do integracji uczniów po okresie pandemii.

W dniach 17.05.2022- 18.05.2022 r. uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, podczas której kształtowali i doskonalili swoje kompetencje matematyczno- przyrodnicze w Centrum Nauki Kopernik, aktywnie uczestnicząc w zajęciach. Promowali nauki ścisłe poprzez doświadczanie i badanie. Nie zabrakło również okazji do integracji zespołu szkolnego, co sprzyja zapobieganiu skutkom pandemii Covid- 19.