Zadanie 1-Zajęcia matem.- przyrodnicze ze szkolną kampanią promującą te nauki

Wrześniowe zajęcia z Panią Jadwigą obfitowały w piękne krajobrazy i okazy oraz niespodziewanych gości😀😀😀

Podczas zajęć „Z matematyką w przyjaźni „uczniowie uczą się odczytywania godzin z tarczy zegara, utrwalają tabliczkę mnożenia, doskonalą sprawność rachunkową, analizują zadania z treścią, rozwiązują łamigłówki i krzyżówki matematyczne.

W trakcie warsztatów przyrodniczych” Wkoło jest wesoło” uczniowie kształtują zmysł obserwacji, wyrabiają wyobraźnię przestrzenną, uczą się praktycznych umiejętności np. dokonują pomiarów ,uczą orientacji w terenie, rozpoznają gatunki drzew i krzewów.