Przedszkola dla wszystkich

http://spwlodzice.pl/wp-content/uploads/2013/11/Prezentacja1.jpg

Od kwietnia 2014 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice, wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki rozpoczęło realizację kolejnego autorskiego projektu ?Przedszkola dla Wszystkich?. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społeczne. Dzięki temu w naszym oddziale przedszkolnym zostały utworzone dodatkowe miejsca dla dzieci czteroletnich. Grupa najmłodszych przedszkolaków prowadzona jest przez osobną nauczycielkę. Za sprawą projektu zmienił się system pracy przedszkola, które teraz działa od poniedziałku do piątku od 8 do 15. Dzieciom, oprócz zajęć edukacyjno-rozwojowych, zapewniona została także bezpłatna opieka logopedyczna oraz cykl zajęć dodatkowych. Nieodpłatne lekcje rytmiki, plastyki, zajęcia teatralne i językowe. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

Rzeźba w glinie

Zajęcia językowe

Rytmika i zajęcia teatralne