O projekcie

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” . Jego głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów świadomości obywatelskiej oraz innych umiejętności przewidzianych w ramach trzech kluczowych obszarów: społczno-obywatelskiego, matematycznego i przyrodniczo-technicznego. Od przeszło trzech lat bogata forma i interesujące treści zajęć projektowych, znacząco wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły. Nowatorskie ujęcie procesu kształcenia, poprzez rozbudzenie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającego świata, znacząco  sprzyja rozwojowi intelektualnemu dzieci.

Wszystkie zajęcia projektowe realizowane są w międzyklasowych zespołach. Osobnych dla nauczania wczesnoszkolnego (klasy I-III)  oraz klas  IV-VI. Nauczyciele, na podstawie nadesłanych scenariuszy, przygotowują cykl zajęć, dostosowując jednak metody pracy i treści do specyfiki danej grupy, społeczności lokalnej (środowiska) i szkoły.

Uczniowie uczestniczący w projekcie mają niesamowitą sposobność do bliższego poznania lokalnego środowisko przyrodniczego i społecznego. Oprócz tego wzmacniają więź ze wspólnotą lokalną, wpływają na zmianę swojego otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania, ale przede wszystkim – poprzez nowe doświadczenia – rozszerzają swoją wiedzę o świecie i sobie samych.