Zadanie 2-Zajęcia TIK

Podczas zajęć TIK uczniowie rozwijają zainteresowania technologią informacyjną, uczą się w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem pracy. Kształtują umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera przy uczeniu się i zabawie. Uczą się terminologii stosowanej w informatyce, komunikowania się na odległość, prezentowania i publikowania informacji.