Zadanie 5-Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe po covidowej traumie.

Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju samokontroli, wdrażanie do kontrolowania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, kształtowanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach. Kształtują one pozytywny obraz własnej osoby, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą słuchania drugiej osoby. Zajęcia pomagają niwelować traumę i depresyjne nastroje spowodowane długotrwałą izolacją oraz integrować się w grupie.