Zadanie 6- Zajęcia z logopedii dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami.

Po wakacjach uczniowie powrócili do zajęć logopedycznych z nowymi chęciami, a Pani Kamila zorganizowała ciekawe ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie kompetencji językowych.

Zajęcia mają motywować dzieci do pracy nad wymową, utrwalić poprawną wymowę głosek, rozwinąć kompetencje językowe oraz utrwalić i nauczyć prawidłowego toru oddychania.