Zadanie 6- Zajęcia z logopedii dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami.

Zajęcia mają motywować dzieci do pracy nad wymową, utrwalić poprawną wymowę głosek, rozwinąć kompetencje językowe oraz utrwalić i nauczyć prawidłowego toru oddychania.