Zadanie 4-Zajęcia z umiejętności uniwersalnych

Uczniowie podczas różnych zajęć przewidzianych w tym zadaniu rozwijają umiejętności uniwersalne, uczą się kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych. Rozwijają swoją wyobraźnię, postawę twórczą, ekspresję plastyczną (zajęcia „Kreatywnie i twórczo”).Warsztaty „Kuchnia smaków” uczą umiejętności posługiwania się prostymi sprzętami i urządzeniami kuchennymi, uczniowie próbują samodzielnie przygotowywać potrawy. Podczas warsztatów z przedsiębiorczości kształtują swoje cechy i umiejętności przedsiębiorcy tak, aby w przyszłości przełożyły się na stworzenie własnego biznesu. Zajęcia ekologiczne uczą postaw przedsiębiorczych ukierunkowanych na ekologię, dzieci mają dużą ilość zajęć w terenie połączonych z obserwacją zmian w środowisku spowodowanych ingerencją człowieka. Zajęcia „Ja, obywatel świata” kształtują kompetencje osobiste i społeczne, a warsztaty „Wiem jak się uczyć” poszerzają umiejętności uczenia się o nowe techniki.