Zajęcia wyrównawcze

Edukacja Wczesnoszkolna (klasy I-III) – pierwszy semestr

Zajęcia wyrównawcze edukacja polonistyczna i matematyczna

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach I-III pomagają wyrównywać zaległości w opanowaniu poszczególnych zagadnień matematycznych. Dzieci doskonalą technikę rachunkową, rozwiązują zadania z treścią, wykonują obliczenia zegarowe oraz pieniężne. Stosowane na zajęciach nowoczesne technologie informacyjne skutecznie skupiają uwagę dzieci, pobudzają ich do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego pomagają wyrównywać zaległości w opanowaniu poszczególnych wiodących zagadnień oraz rozwijać i doskonalić niezbędne umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł. Uczniowie są bardzo zaangażowani, otwarci, pokonują własną nieśmiałość, działają pod wpływem emocji, często się uśmiechają. Świat głosek i sylab to jeden z tematów zajęć wyrównawczych z języka polskiego realizowanego w klasie I. Uczniowie utrwalali poznane litery, ćwiczyli układanie wyrazów z liter oraz sylab. Doskonalili umiejętności i utrwalali wiadomości w przyjemny i ciekawy sposób: wykonywali zadania interaktywne na tablicy multimedialnej. To dla dzieci ulubiona metoda pracy. Ważenie jest ważne to jeden z tytułów zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III. Dzieci ćwiczyły posługiwanie się wagą szalową- porównywały wagę przedmiotów, dopełniały szale, by ustawić równowagę. Zajęcia rozwijały umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej.

Drugi etap edukacyjny (klasy IV-VI) – pierwszy semestr

Zajęcia wyrównawcze język polski i matematyka

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV i V ukierunkowany jest na przybliżenie uczniom podstawowych treści z języka polskiego. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności ortograficzne i językowe. Zajęcia te mają na celu wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach logicznego myślenia, czytania tekstu ze zrozumieniem. Ponadto sprzyjają stworzeniu możliwości pomocy uczniom mającym trudności w nauce, umożliwienia rozwoju kompetencji kluczowych, przełamania niechęci uczenia się. W pierwszym semestrze uczniowie powtórzyli i utrwalili zagadnienia związane z niektórymi zasadami polskiej ortografii, przypomnieli sobie na czym polega językowy savoir vivre, utrwalili umiejętność redagowania opisu przedmiotu oraz doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zajęcia przeprowadzane były przede wszystkim metodami aktywizującymi z wykorzystaniem multimediów. Uczniowie chętnie na nie uczęszczają, są na nich niezwykle aktywni i wykazują się dużą kreatywnością.