Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

W roku szkolnym 2021/2022 Nasza szkoła przystąpiła do projektu. W ramach projektu „Laboratoria przyszłości” otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 30 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Zajęcia medialne w ramach edukacji społecznej.

Nasi najmłodsi uczniowie zapoznali się z pracą dziennikarzy, użyto sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria przyszłości( mikrofony).

Podczas zajęć technicznych uczniowie wykonali piękne prace za pomocą lutownicy zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W ramach edukacji technicznej powstały piękne świeczniki wykonane z materiałów naturalnych, wielkim ułatwieniem okazał się pistolet na gorący klej zakupiony w ramach programu Laboratoria Przeszłości.

Podczas zajęć z fizyki uczniowie świetnie bawili się pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach programu Laboratoria przyszłości.