Projekty

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na aktywne włączenie uczniów w proces edukacji oraz ogólne ugruntowania modelu partnerstwa pomiędzy nauczycielami i ich podopiecznymi. Aby to osiągnąć staramy się wyjść poza utarty schemat nauczania opartego na behawioralnym systemie kar i nagród. Stawiamy za to na aktywizację i rozwój samoświadomości uczniów, która ma pobudzić w nich naturalną ciekawość świata. Udział w różnych projektach edukacyjnych, opartych na prowadzeniu zajęć w międzyklasowych zespołach, sprawia, że mała wiejska szkoła ma możliwość konkurowania z placówkami, które, tylko z pozoru, mają dużo do zaoferowania. Pasjonujące zmagania projektowe organizowane w formie zajęć pozalekcyjnych znacząco wzbogacają bowiem ofertę edukacyjną szkoły.

W bieżącym roku szkolnym zakończyliśmy już ogólnopolski projekt Z Małej Szkoły w Wielki Świat. Bogatsi o doświadczenia wyniesione z okresu jego realizacji, podjęliśmy wyzwanie i, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet 9.1.2.), od września 2013 roku realizujemy autorski projekt pod nazwą Mała Szkoła – wielkie możliwości. Realizacja tego projektu zostanie zakończona w czerwcu 2014 roku.

W naszej szkole oprócz działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, staramy się również integrować i aktywizować społeczność lokalną. W okresie od września do grudnia 2013 roku włączyliśmy się w regionalny projekt Iskry, którego celem była aktywizacja seniorów z terenu Dolnego Śląska.