Powrót klas I-III do szkoły od 18 stycznia 2021 r. Plany lekcji od 18.01.2021 r.

Zgodnie z nowymi zarządzeniami uczniowie klas I-III wracają do szkoły od 18.01.2021 r. Powrót oczywiście w reżimie sanitarnym, który obowiązywał od września 2020 r. Wytyczne to m.in.:
– do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych,
– po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce,
– rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej ,
– zachowanie dystansu społecznego.

W związku z tym, poniżej zamieszczamy zarówno plan lekcji stacjonarnych dla klas I-III oraz plan lekcji on-line dla klas IV-VIII.