„Szkolne przygody gangu swojaków”

Uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji programu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Pomysłodawcą programu jest firma Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, od której szkoła otrzymała materiały edukacyjne oraz maskotki.

Celem akcji było przede wszystkim ukazanie uczniom piękna polskiej przyrody oraz zachęcenie ich do oderwania wzroku od ekranu i  zainteresowania się naturą.

Uczniowie otrzymali „Dzienniki Troskliwego Odkrywcy”, w których zbierali naklejki -odznaczenia za wykonanie 12 zadań związanych  ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu i obserwacją przyrody.15 listopada nagrodziliśmy naszych Troskliwych Odkrywców, którzy zebrali wszystkie odznaki.